Opis

Zrealizowaliśmy rebraning na zlecenie 7r – dewelopera działającego na rynku powierzchni komercyjnych, wykonującego przestrzeń logistyczną. Byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie holistycznych prac związanych z stworzeniem koherentnego wizerunku. Po przeprowadzonej analizie określiliśmy mocne cechy zastanego wizerunku oraz cech znaku, które ze względu na dużą rozpoznawalność postanowiliśmy zaadaptować na potrzeby nowego znaku. Prezentowany projekt nie został wdrożony.

Przygotowaliśmy również nowy claim, który w sposób emocjonalny komunikuje o walorach firmy i jej ofercie.